ขนาด A4 (2 พับ 3 ตอน)
ขนาด A4 (4 พับ 5 ตอน)
ขนาด 49.3 x 21 cm