{{ 'โรงพิมพ์โบรชัวร์ ออนไลน์' }}

เรียนรู้รูปแบบโบรชัวร์

ส่วนใหญ่หลายๆ คนอาจจะคุ้นเคยกับการใช้โบรชัวร์ที่มีเนื้อหาของการท่องเที่ยว หรือแนะนำสถานที่ต่างๆ รวมถึงโบรชัวร์ที่แนะนำหรือประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการให้เป็นที่รู้จักนั้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีบทบาทสำคัญในยุคนี้เช่นกัน เพราะโบรชัวร์ของแต่ละหน่วยงานที่จัดทำขึ้นมานั้น จะช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

การเลือกใช้โบรชัวร์อย่างมีคุณภาพ

การจัดทำโบรชัวร์นั้นสามารถดีไซน์ให้มีสีสันสวยงาม โดยสามารถเก็บทุกรายละเอียด พร้อมกับนำเสนอข้อมูลที่ต้องการได้อย่างครบถ้วน ที่สำ คัญคือเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่อ่านง่ายและมีราคาไม่แพง

ค้นหาราคา โบรชัวร์

ลักษณะที่สำคัญของโบรชัวร์

“โบรชัวร์” มาจากภาษาฝรั่งเศสว่า “Brochure” แต่คนไทยนำมาใช้เรียกทับศัพท์สิ่งพิมพ์อย่างที่เราคุ้นตา ซึ่งความหมายที่แท้จริง คือถึงหนังสือเล่มเล็กๆ นั่นหมายถึงการเย็บเล่มเข้าด้วยกัน หรือเรียกว่าเอกสารเย็บเล่ม ซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจสำหรับมุ่งเสนอข่าวสารเป็นหลักและต้องการใส่เนื้อหารายละเอียดต่างๆ เพื่อสามารถบรรจุข้อมูลให้มากกว่าแผ่นพับทั่วๆ ไป เพราะโบรชัวร์ส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะใช้เป็นสื่อในการโฆษณา บวกกับมีภาพประกอบ ซึ่งในการจัดทำโบรชัวร์ของโรงพิมพ์นั้น จะเอาใจใส่ในคุณภาพทางการพิมพ์มากกว่างานพิมพ์ประเภทวารสารทั่วไป

จุดประสงค์ของการพิมพ์โบรชัวร์

ด้วยการออกแบบที่ทันสมัยให้เข้ากับการใช้งานในแต่ละยุค ทำให้คุณสามารถดีไซน์โบรชัวร์ได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นการโปรโมทสินค้าที่อยู่ในช่วงสมนาคุณ หรือมีการลด แลก แจก แถม การใช้โบรชัวร์จะสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายและรวดเร็วกว่า ยิ่งหากมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องก็จะทำให้สินค้าหรือบริการจะเป็นที่รู้จักไปพร้อมๆ กับเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าได้ง่ายขึ้น ซึ่งโบรชัวร์ ที่เราเห็นทั่วๆ ไปเป็นเอกสารสื่อการพิมพ์ที่มีมากกว่าสองหน้าขึ้นไป แต่หากมีหลายหน้าอาจใช้การเย็บติดเป็นรูปเล่ม ส่วนภายในก็จะมีข้อความและภาพประกอบ แม้จุดประสงค์หลักจะอยู่ที่ใช้เป็นสื่อในการโฆษณาหรือเป็นการส่งเสริมการขาย แต่การใช้โบรชัวร์ก็ยังช่วยในเรื่องของการให้รายละเอียด ซึ่งเป็นการแนะนำประชาสัม พันธ์สถานที่ต่างๆ ขององค์กร หรือกิจกรรม รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ

รูปแบบของการพิมพ์โบรชัวร์

โบชัวร์ ที่หลายคนเห็นส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะเล่มแบบเย็บมุงหลังคา มีปกหน้าและปกหลัง แต่หากมีจำนวนหน้ามากก็อาจใช้วิธีการเข้าเล่มแบบไสสันทากาว โดยจะมีหลายขนาดให้เลือก แต่โบรชัวร์บางงานอาจไม่มีการเย็บเล่ม ซึ่งอาจใช้การพับเป็นทบคล้ายกับงานแผ่นพับ โบรชัวร์ส่วนใหญ่ที่สั่งจากโรงพิมพ์จะเน้นเป็นพวกโบรชัวร์โฆษณาสินค้า โบรชัวร์ส่งเสริมการขาย ,โฆษณาการบริการ โบรชัวร์ประชาสัมพันธ์องค์กร โบรชัวร์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว หรือสถานที่สำคัญ โบรชัวร์แนะนำสถาน ศึกษา ,โบรชัวร์รายงานข่าวสาร ฯลฯ การออกแบบดีไซน์ที่สร้างสรรค์ ,การจัดวางโครงหน้าด้วยการทำให้พื้นที่ว่างสมดุล เพื่อความสวยงามและอ่านง่าย รวมถึง การเลือกใช้ขนาดที่เหมาะสมกับข้อความและรูปแบบ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนประกอบสำคัญเพื่อให้โบรชัวร์ของคุณให้มีคุณภาพที่สุด

ติดต่อเรา 081 550 5952

ต้องการความช่วยเหลือ ติดต่อทีมมืออาชีพของเราได้ที่ 081 550 5952

ต้องการความช่วยเหลือ ติดต่อทีมมืออาชีพของเราได้ที่ 081 550 5952

ต้องการความช่วยเหลือ ติดต่อทีมมืออาชีพของเราได้ที่ 081 550 5952