โรงพิมพ์โบรชัวร์ ออนไลน์

เรียนรู้รูปแบบโบรชัวร์

ส่วนใหญ่หลายๆ คนอาจจะคุ้นเคยกับการใช้โบรชัวร์ที่มีเนื้อหาของการท่องเที่ยว หรือแนะนำสถานที่ต่างๆ รวมถึงโบรชัวร์ที่แนะนำหรือประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการให้เป็นที่รู้จักนั้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีบทบาทสำคัญในยุคนี้เช่นกัน เพราะโบรชัวร์ของแต่ละหน่วยงานที่จัดทำขึ้นมานั้น จะช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

การเลือกใช้โบรชัวร์อย่างมีคุณภาพ

การจัดทำโบรชัวร์นั้นสามารถดีไซน์ให้มีสีสันสวยงาม โดยสามารถเก็บทุกรายละเอียด พร้อมกับนำเสนอข้อมูลที่ต้องการได้อย่างครบถ้วน ที่สำ คัญคือเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่อ่านง่ายและมีราคาไม่แพง

ลักษณะที่สำคัญของโบรชัวร์

“โบรชัวร์” มาจากภาษาฝรั่งเศสว่า “Brochure” แต่คนไทยนำมาใช้เรียกทับศัพท์สิ่งพิมพ์อย่างที่เราคุ้นตา ซึ่งความหมายที่แท้จริง คือถึงหนังสือเล่มเล็กๆ นั่นหมายถึงการเย็บเล่มเข้าด้วยกัน หรือเรียกว่าเอกสารเย็บเล่ม ซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจสำหรับมุ่งเสนอข่าวสารเป็นหลักและต้องการใส่เนื้อหารายละเอียดต่างๆ เพื่อสามารถบรรจุข้อมูลให้มากกว่าแผ่นพับทั่วๆ ไป เพราะโบรชัวร์ส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะใช้เป็นสื่อในการโฆษณา บวกกับมีภาพประกอบ ซึ่งในการจัดทำโบรชัวร์ของโรงพิมพ์นั้น จะเอาใจใส่ในคุณภาพทางการพิมพ์มากกว่างานพิมพ์ประเภทวารสารทั่วไป

จุดประสงค์ของการพิมพ์โบรชัวร์

รูปแบบของการพิมพ์โบรชัวร์

ติดต่อเรา 081 550 5952

ต้องการความช่วยเหลือ ติดต่อทีมมืออาชีพของเราได้ที่ 081 550 5952

ต้องการความช่วยเหลือ ติดต่อทีมมืออาชีพของเราได้ที่ 081 550 5952

ต้องการความช่วยเหลือ ติดต่อทีมมืออาชีพของเราได้ที่ 081 550 5952