โรงพิมพ์ใบปลิว ออนไลน์

เรียนรู้สักนิดก่อนคิดจะรับใบปลิว !!!!

ย้อนไปเมื่อหลายปีก่อน ไม่น่าเชื่อว่าการแจกใบปลิวจะเป็นที่นิยมอย่างมาก ส่วนใหญ่ที่สามารถพบเห็นคนยืนแจกใบปลิวเป็นประจำก็คือ หน้าสถานศึกษา ,หน้าสถาบันติวเตอร์, สะพานลอย, ป้ายรถเมล์, ทางเข้าห้าง ฯลฯ หลายคนที่รับใบปลิวแล้วทิ้งทันทีก็มีถมไป เรียกว่ามีจำนวนมากมายหากเอามากองรวมๆ กันแล้วคงจะสูงท่วมหัวเลยทีเดียว

อย่ามองข้ามเป็นแค่เพียงเศษกระดาษ

เพราะในแต่ละวันจะมีคนยืนแจกอยู่ทุกช่วงเวลา ซึ่งข้อความในใบปลิวส่วนใหญ่จะเน้นเรื่อง รับสมัครงาน, หรือ ข้อมูลวิชาที่เปิดติว รวมไปถึง เจ้าหนี้นอกระบบหรือหนี้ออนไลน์ ที่ไม่น้อยหน้าขอแจกใบปลิวตามกระแสด้วย ซึ่งในสมัยนี้ก็ยังคงมีให้เห็นอยู่เช่นกัน

ความนิยมของการแจกใบปลิวสมัยก่อน

แผ่นปลิว หรือใบปลิว ( Leaflet) เป็นสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจที่มีเนื้อหาสาระสำหรับแค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งแบบเจาะจง ไม่ว่าจะเป็น ประกาศ ชี้แจง คำแถลงการณ์ โฆษณา หรือ วันเวลานัดพบแรงงาน หรือ ข้อมูลรับสมัครงานของโรงงานต่างๆ ฯลฯ โดยข้อความเหล่านั้น ส่วนใหญ่จะเป็นการให้ข้อมูลสำหรับแจกจ่ายไปยังกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ซึ่งใบปลิวที่แจกอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณา หรือเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แต่ไม่เข้าใจว่าทำไมคนส่วนใหญ่ถึงรับแล้วก็ทิ้งทันที ดูเหมือนแทบจะไม่ได้อ่านด้วยซ้

รูปแบบของการเตรียมงานพิมพ์ใบปลิว

ผู้ผลิตสามารถนำไปแจกตามสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ ด้วยความที่ใบปลิวเป็นแผ่นกระดาษที่ไม่หนาจนเกินไปและใช้พิมพ์ ข้อความ ภาพ รวมถึงองค์ประกอบอื่นๆ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสาร หรือการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ การศึกษา หรือในกิจการเฉพาะกิจอื่นๆ ซึ่งรูปแบบของใบปลิวอาจพิมพ์สีเดียวหรือสอดสีก็ได้ หากต้องการให้งานออกมาดีและมีคุณภาพมาตรฐาน จะต้องเก็บรายละเอียดในทุกๆ ทุกขั้นตอน โดยจะต้องเริ่มต้นการออกแบบจากการจัดวางรูปแบบ การใช้กระดาษ และสีต่างๆ รวมทั้งขั้นตอนในการจัดพิมพ์ว่าจะต้องพิมพ์จำนวนเท่าไหร่ในแต่ละรอบของการใช้งาน

ลักษณะเด่นและจุดประสงค์การพิมพ์ใบปลิว

ใบปลิวส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็ก หยิบถือได้สะดวก แต่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้มาก ข้อดีคือมีค่าใช้จ่ายในการผลิตต่ำเมื่อเทียบกับ สิ่งพิมพ์อื่นๆ หากออกแบบให้มีลักษณะการพับที่น่าสนใจ จะก่อให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อผลิตภัณฑ์ ซึ่งในองค์กรใหญ่ ๆ มักจะทำการพิมพ์ใบปลิวเพื่อการโฆษณา ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการตลาด โดยจะต้องมีการทำวิจัยตลาดและผลิต ภัณฑ์ ฯลฯ ควรมีการวางแผน และดูแนวทางของกลุ่มเป้าหมาย หรืออาจใช้ใบปลิวร่วมกับการใช้สื่อโฆษณาอื่นๆ ซึ่งก่อนที่จะจัดทำใบปลิว จะต้องทราบจุดประสงค์ในการจัดทำก่อนว่า คุณจะทำเพื่อแนะนำสินค้า หรือส่งเสริมการขายประเภท ลด แลก แจก แถม หรือหากเป็นสำนักติวเตอร์ ก็ควรจะบอกวิชาที่สอน วัน เวลา และราคา ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ข้อความแบบกระชับ อ่านและเข้าใจทันที ความสำคัญของการทำใบปลิวไม่ใช่แค่เศษกระดาษที่ยัดเยียดในมือผู้คนที่เดินผ่านไปมาเท่านั้น หากแต่อาจมีข้อมูลที่สำคัญสำหรับการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้รับก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่ที่การกำหนดหัวเรื่องที่น่าสนใจหรือวางภาพประ กอบ แต่ไม่ควรตั้งความคาดหวังสูงเกินไป เพราะส่วนใหญ่การแจกใบปลิวคือการทำให้ผู้คนรับรู้หรือเป็นการตอกย้ำความนึกคิดในผลิตภัณฑ์หรือการบริการนั่นเอง

ติดต่อเรา 081 550 5952

ต้องการความช่วยเหลือ ติดต่อทีมมืออาชีพของเราได้ที่ 081 550 5952

ต้องการความช่วยเหลือ ติดต่อทีมมืออาชีพของเราได้ที่ 081 550 5952

ต้องการความช่วยเหลือ ติดต่อทีมมืออาชีพของเราได้ที่ 081 550 5952